Sapperepoepi... en soms is er ook niet meer te zeggen over een foto.